ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “ค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” จ. พระนครศรีอยุธยา

Postdate : 28/06/2023

      เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกจุฬา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนจาก 6 โรงเรียนเครือข่ายที่ตั้งอยู่ตลอดคลองขนมจีนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ อันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งกำเนิดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

      ภายในค่ายการเรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในเชิงกายภาพ ชีวภาพ และเคมี การทำความรู้จักพันธุ์พืช ปลา และนกท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ รวมไปถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติที่หาได้จากคลองขนมจีนมารังสรรค์เมนูอาหารที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นขนมไทยโบราณอย่าง ข้าวต้มลูกโยน ซึ่งใช้ประโยชน์จากใบลำเจียกแทนการห่อด้วยใบตองเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่น้ำท่วมเป็นประจำ จึงเกิดการประยุกต์ใช้ใบลำเจียกซึ่งหาได้จากริมคลอง นอกจากนี้ก็ยังมี ขนมสายบัว ขนมดอกโสน ยำแพงพวยปลาย่าง แกงเทโพ เป็นต้น

      โดยเป้าหมายสูงสุดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศคลองขนมจีนให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ และกลับมาเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่คนรุ่นใหม่จะสามารถสืบต่อความงดงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน