ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ในโครงการ และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทางโครงการอนุรักษ์สัตวป่ากุยบุรีได้สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มอบเปลมุ้ง จำนวน 50 หลัง ผ้าคลุมเต็นท์กันฝน จำนวน 50 ผืน และไฟฉายอีกจำนวน 30 อัน เพื่อส่งเสริมงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ

อ่านต่อ

Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่มูลนิธิ WWF

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ นําโดย ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director, Sea (Thailand) มอบเงินให้แก่ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการ “FLR349” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ WWF ประเทศไทย โดยมี นายยิ่งยง วิทยานานันท์ (Partnerships & Operation Director) เป็นผู้รับมอบ     โครงการ “FLR349” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนในรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูป่าไม้ แต่ยังสนับสนุนคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน     ส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมาจากโครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” ในกิจกรรมปลูกต้นอิ่มใจ ในเกม Shopee Farm เพื่อมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยกระดับการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนเสบียงอาหารสำหรับการลาดตระเวนใน 3 พื้นที่อนุรักษ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

      มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟสนับสนุนเสบียงอาหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยเสบียงอาหารดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการลาดตระเวนในพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อชุดเสบียงอาหารที่นำไปมอบให้ทั้ง 3 พื้นที่อนุรักษ์ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท       เสบียงดังกล่าวได้มอบให้กับชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพจำนวน 33 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวนกว่า 209 นาย เพื่อการปฏิบัติงานป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) บริจาคเงิน 10,000 บาท

      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานใน “โครงการอนุรักษ์ป่ากุยบุรี” จำนวน 10,000 บาท ให้กับ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อุทยานแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

       องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก (31 กรกฎาคม 2564)        ซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วยชุดวิทยุสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่ ชุดกรองน้ำดื่ม กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์จีพีเอสสำหรับติดตามตำแหน่ง เปลสนาม ฟลายชีท กระเป๋ากันน้ำ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ รวมมูลค่าประมาณ 630,000 บาท

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF เชิญ คุณบิ๊กเอม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ร่วมโครงการเพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy 2564

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และผู้บริหารของมูลนิธิฯ ต้อนรับ คุณบิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม นักแสดงและพิธีกรรายการ จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ร่วมโครงการ เพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy โดยโครงการนี้จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในธรรมชาติ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารงานและโครงการด้านอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมไปกับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ       ทั้งนี้ ตลอดปี 2564 คุณบิ๊กเอ็มจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกับ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ WWF ประเทศไทยปักหลักทำงานวิจัยและทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และภารกิจอนุรักษ์วิจัยและฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน       “ผมมีความสนใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และหวังว่าจะเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยบอกต่อเรื่องราวดีๆ จากธรรมชาติสู่สาธารณชนได้” คุณบิ๊กเอ็ม กล่าว […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3

       มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ สร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และธรรมชาติ       นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือในการทำงานจากครอบครัวสเป็นเซอร์ รวมถึงกลุ่มเพื่อนสนิท และองค์กรเอกชนที่มีความสนใจในประเด็นงานอนุรักษ์ อาทิ การอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ การขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในเรื่องการอยู่ในพื้นที่ร่วมกับสัตว์ป่า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจนงานอนุรักษ์ธรรมชาติในมิติอื่นๆ ภายใต้การทำงานของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-ประเทศไทย)       “คุณเจย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมดีๆ และโลกที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง สะท้อนได้จากงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่คุณเจย์มีความชำนาญ และไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา คุณเจย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการระดมทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมงานอนุรักษ์ อาทิ การระดมทุนเพื่อจัดซื้อปลอกคอช้าง สำหรับงานวิจัยพฤติกรรมช้างป่าในพื้นที่ป่าตะวันออกของประเทศไทย การระดมทุนจากกิจกรรมมื้ออาหารการกุศล เพื่องานวิจัยของดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้แทนแบรนด์ในกิจกรรมของเราตลอดมา” ประธานมูลนิธิฯ กล่าว       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเดินทางบนถนนสายอนุรักษ์ร่วมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของนายบุญชู โตเต็ม เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผู้เสียชีวิตกรณีถูกช้างป่าทำร้าย

      นายนเรศ เสือทุเรียน ผู้จัดการโครงการอนุรักษ์ WWF ประเทศไทยประจำพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในนามผู้แทนมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) มอบเงินเยียวยาแก่นางประทุม โตเต็มภรรยาของ นายบุญชู โตเต็ม  เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ชุดเฝ้าระวังช้างป่า ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่จนถึงแก่ชีวิต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)       เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายบุญชู โตเต็ม และทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และมีการเฝ้าติดตามอาการจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ชุดเจ้าหน้าที่ได้รับการรายงานว่าช้างป่าที่บาดเจ็บนั้นเข้าจู่โจม เจ้าหน้าที่จึงต้องพากันหลบหนี พลัดหลงกันในป่าเนื่องจากบริเวณที่ปฏิบัติงานมีความรกทึบ มีวัชพืชขึ้นสูง ทำให้มองภูมิทัศน์ภายในป่าได้ไม่ชัดมากนัก หลังวิ่งมารวมกันที่จุดนัดหมายพบว่ามีเจ้าหน้าที่สูญหายจำนวน 1 คน คือนายบุญชู โตเต็ม อายุ 58 ปี เมื่อทำการติตามค้นหา พบว่าได้ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต       เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของนายบุญชู โตเต็ม และเชิดชูให้กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอนุรักษ์เสมอมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟจึงเห็นสมควรมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวเพื่อนำไปใช้ยามจำเป็นต่อไป

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรุงเทพฯ

      คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และองค์กรอนุรักษ์ อาทิ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและจัดสร้างห้อง Smart Patrol ณ กรมอุทยานแห่งชาติ       ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Monitoring Center) จะเป็นศูนย์การอบรม และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อทำให้ระบบการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่ โดยใช้การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวางแผนลาดตระเวน การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุดลาดตระเวนเก็บข้อมูลจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เช่น การเก็บร่องรอยการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำไม้ การล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และปัจจัยทางระบบนิเวศต่างๆ มาผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อหยุดยั้ง ป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งช่วยให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อนุรักษ์ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลใช้กำหนดนโยบาย วางแผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        นอกจากนั้น ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จะมีบทบาทหน้าที่พัฒนามาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ […]

อ่านต่อ

ผู้ปกครอง คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

       คุณ รสริน สัปปพันธ์ และ ดญ. เจลิน ตระกูลงาม ในนามตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์  จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) บริจาคเงิน 10,000 บาท

       บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทนงศักดิ์ เจริญมาก ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารงานกลาง ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF บริจาคเครื่องใช้สำนักงานแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

       วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 25 เครื่อง คอมพิวเตอร์แม๊คบุค จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ทั่วไป จำนวน 4 เครื่อง จอภาพ เครื่องสแกนเอกสาร และ เครื่องพิมพ์ อีกจำนวนหนึ่ง แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล         ทั้งนี้ อุปกรณ์สำนักงานดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี โดยทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะนำไปรีไซเคิล เพื่อแปลงเป็นเงินบริจาคใช้ในการจัดกิจกรรมของคนพิการต่อไป

อ่านต่อ

กิจกรรมของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟเกี่ยวกับการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่มหาสมุทร ทรัพยากรบนแผ่นดิน การอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริโภคอย่างยั่งยืน การหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรน้ำจืด

รายงานสรุปกิจกรรมการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน ปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

      ในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน โดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย จากข้อมูลงานวิจัยระยะยาวในการศึกษาวิจัยเสือโคร่งและสัตว์กีบในพื้นที่ พบว่าจำนวนประชากรสัตว์กีบในผืนป่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยเฉพาะสัตว์กีบขนาดใหญ่ ได้แก่ กระทิง และกวางป่า ซึ่งเป็นเหยื่อที่สำคัญของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิดรวมถึงเสือโคร่ง ทั้งนี้การที่สัตว์ผู้ล่าจะสามารถฟื้นฟูหรือเพิ่มประชากรได้ จำเป็นต้องมีสัตว์ที่เป็นเหยื่อจำนวนที่เพียงพอ ดังนั้นการปรับปรุงพื้นที่อาศัยและพื้นที่หากินของสัตว์กีบ อันได้แก่ การปรับพื้นที่ทุ่งหญ้า และการสร้างโป่งเทียม เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นให้กับสัตว์ในกลุ่มนี้       นักวิจัยจาก WWF ประเทศไทย ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวางแผนดำเนินโครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งได้ปล่อยกวางป่าจำนวนทั้งสิ้น 32 ตัว และติดปลอกคอสัญญาณวิทยุระบบ VHF จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว เพื่อติดตามอัตราการรอดชีวิต และการใช้พื้นที่อาศัยหลังการปล่อย โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปประเมินและขยายผลการดำเนินงานในปีถัดไป       นอกจากนี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ยังได้ร่วมสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามในพื้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF และตัวแทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด เข้าร่วมงานกิจกรรมวันช้างไทย

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ ผู้แทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทั้ง พันธมิตร และแขกในวันนั้นยังร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ อาทิ การทำโป่งเทียมแร่ธาตุอาหาร และการปรับปรุงกระทะน้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์อื่นๆ อีกด้วย       ในโอกาสนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้สนับสนุนดาต้าแพ็คเกจสำหรับศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า รวมมูลค่า  5,400,000 บาท  และมอบ เงินบริจาคจากกลุ่มลูกค้าทรู ซึ่งเป็นการระดมทุนบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท การบริจาคผ่านเอสเอ็มเอส ตลอดจนการบริจาคผ่านธนาคาร โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 454,108.62 บาท ผ่าน ภายใต้ชื่อโครงการ “Eco […]

อ่านต่อ

Photo Mission ภารกิจสนิทกับธรรมชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 “ไม่เกี่ยวกับการอยู่บ้าน ไม่เกี่ยวกับการล็อคดาวน์ ไม่เกี่ยวกับโควิด แต่เกี่ยวกับความ “สนิท” กับธรรมชาติ ยิ่งสนิท  เรายิ่งต้องใส่ใจ…” มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมกับรายการ Full Frame ช่างภาพสุดขั้ว ขอเชิญถ่ายภาพและร่วมสนุกในกิจกรรม “Photo Mission ภารกิจสนิทกับธรรมชาติ”  อ่านรายละเอียดการกิจกรรมได้ที่นี่ https://bit.ly/39Se8H4 เริ่มโพสต์รูปได้วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 น. และประกาศผลวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ทางเพจ WWF Thailand  ต้องเป็นภาพใหม่ที่ถ่ายสำหรับร่วมสนุกในกิจกรรมนี้เท่านั้น ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก WWF Thailand มีของขวัญ Rare Items เพื่อเป็นการขอบคุณดังนี้ 1. เสื้อโปโลสีขาว ปักลายแพนด้าน่ารัก 15 ตัว 2. […]

อ่านต่อ