ของที่ระลึก

เสื้อยืดแพนด้า

THB 800

ร่วมสนับสนุน

หน้ากากผ้าครอบครัวแพนด้า

THB 150

ร่วมสนับสนุน

ชุดหน้ากากผ้าครอบครัวแพนด้า

THB 429

ร่วมสนับสนุน

กระเป๋าผ้าแพนด้า

THB 500

ร่วมสนับสนุน

หน้ากากแพนด้า

THB 119

ร่วมสนับสนุน

ชุดกล่องข้าวแพนด้า

THB 800

ร่วมสนับสนุน

เสื้อยืดผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ 100%

THB 800

ร่วมสนับสนุน

กระบอกน้ำแพนด้า

THB 700

ร่วมสนับสนุน

กระเป๋าผ้าแพนด้ารักษ์โลก

THB 500

ร่วมสนับสนุน

สมุดโน๊ตจากมูลช้าง

THB 300

ร่วมสนับสนุน

ชุดแสตมป์อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

THB 300

ร่วมสนับสนุน