ข่าวสารและกิจกรรม

ก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 4 สำหรับการดำเนินการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ

Postdate : 02/07/2024

      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ WWF ประเทศไทย ดำเนินการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการทำงานของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนบน จำนวน 24 ตัว เป็นตัวผู้ 11 ตัว ตัวเมีย 13 ตัว ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นครั้งที่ 4 หลังจากได้ริเริ่มการปล่อยครั้งแรกเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการปล่อยกวางป่าไปแล้วรวมทั้งสิ้น 119 ตัว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

      กวางป่าจัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ IUCN ด้วยบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ และเป็นส่วนเติมเต็มในห่วงโซ่อาหาร จึงนับได้ว่าสัตว์กีบอย่างกวางป่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันโครงการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของเรา โดยกวางป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จำนวน 20 ตัว และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จำนวน 4 ตัว ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 

      ในการนี้ WWF ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนรถรุ่น Nissan Navara 4WD PRO-4X 7AT จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเพื่อใช้ในการปฏิบัติการขนย้ายกวางจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อไปยังบริเวณจุดปล่อยในป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดินทางค่อนข้างลำบากและต้องอาศัยยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการเดินทางอย่างปลอดภัย และเพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจอื่น ๆ ในงานอนุรักษ์ เป็นเวลา 6 เดือน