ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

Postdate : 17/10/2023

      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทาง บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ