ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BACQ มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ WWF จำนวน 50,000 บาท

Postdate : 21/06/2023

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BACQ (แบค-คิว) ประกอบไปด้วย คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ คุณชญาดา นราธัศจรรย์ และคุณพรฤดี เติมไทยมงคล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสเปรย์น้ำ อิเล็กโทรไลต์ BACQ คอลเล็กชันพิเศษ “TIGER FAMILY” ซึ่งได้รับเกียรติออกแบบลายโดยคุณปรียศรี พรหมจินดา หรือ NAAMNOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ โดยมีคุณ ธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการมูลนิธิ  และคุณพีรพรรณ ใบกว้าง ผู้จัดการบริหารงานองค์กรสัมพันธ์เป็นผู้รับมอบ

      มูลนิธิฯ ขอขอบคุณแบรนด์ BACQ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน