ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3

Postdate : 17/03/2021

       มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ สร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และธรรมชาติ

      นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือในการทำงานจากครอบครัวสเป็นเซอร์ รวมถึงกลุ่มเพื่อนสนิท และองค์กรเอกชนที่มีความสนใจในประเด็นงานอนุรักษ์ อาทิ การอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ การขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในเรื่องการอยู่ในพื้นที่ร่วมกับสัตว์ป่า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจนงานอนุรักษ์ธรรมชาติในมิติอื่นๆ ภายใต้การทำงานของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-ประเทศไทย)

      “คุณเจย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมดีๆ และโลกที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง สะท้อนได้จากงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่คุณเจย์มีความชำนาญ และไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา คุณเจย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการระดมทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมงานอนุรักษ์ อาทิ การระดมทุนเพื่อจัดซื้อปลอกคอช้าง สำหรับงานวิจัยพฤติกรรมช้างป่าในพื้นที่ป่าตะวันออกของประเทศไทย การระดมทุนจากกิจกรรมมื้ออาหารการกุศล เพื่องานวิจัยของดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้แทนแบรนด์ในกิจกรรมของเราตลอดมา” ประธานมูลนิธิฯ กล่าว

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเดินทางบนถนนสายอนุรักษ์ร่วมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย เป็นประสบการณ์ที่มีค่า สนุก และได้เรียนรู้มิติของงานอนุรักษ์ ได้พบปะผู้คนในแวดวงที่ทำงานอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกเราในพื้นที่ต่างๆ จากป่าเขาสู่ทะเล ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะยังคงมีเวลาที่จะทำงานร่วมกันต่อไปอีกในอนาคต” คุณเจย์ สเปอนเซอร์กล่าว

      งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว หรือ องค์กรแห่งเดียว แต่การผนวกให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้น ทุกคนมีส่วนช่วยกันได้ เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าป่า หรือปลูกต้นไม้บ่อยๆ แต่เราใช้ชีวิตบนวิถีที่ไม่ทำร้ายโลก ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือไม่บริโภคอะไรที่เป็นสัตว์ป่า การส่งต่อโลกที่ดีที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่รุ่นเราควรทำ