ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF เชิญ คุณบิ๊กเอม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ร่วมโครงการเพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy 2564

Postdate : 17/03/2021

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และผู้บริหารของมูลนิธิฯ ต้อนรับ คุณบิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม นักแสดงและพิธีกรรายการ จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ร่วมโครงการ เพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy โดยโครงการนี้จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในธรรมชาติ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารงานและโครงการด้านอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมไปกับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ

      ทั้งนี้ ตลอดปี 2564 คุณบิ๊กเอ็มจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกับ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ WWF ประเทศไทยปักหลักทำงานวิจัยและทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และภารกิจอนุรักษ์วิจัยและฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

      “ผมมีความสนใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และหวังว่าจะเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยบอกต่อเรื่องราวดีๆ จากธรรมชาติสู่สาธารณชนได้” คุณบิ๊กเอ็ม กล่าว

      คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ แสดงความขอบคุณ และยินดีที่มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงเพื่อต่อยอดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในมิติที่สร้างสรรค์ขึ้น “มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ทำงานเพื่อคงรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เราทำงานผ่านงานวิจัย โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ อาทิ งานวิจัยและสำรวจประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน การทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดในพื้นที่บึงหนองหาร และแม่น้ำสงครามตอนล่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องขอขอบคุณคุณบิ๊กเอ็มที่ให้โอกาสเราได้ทำงานร่วมกัน และเราจะมีโครงการสนุกๆ ที่ให้ทั้งแฟนคลับและแฟนละครได้ร่วมสนุกไปกับคุณบิ๊กเอ็มอีกหลายโครงการในปี 2564 นี้” คุณพิมพ์ภาวดี กล่าว

      โดย มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ  ได้มุ่งมั่นทำงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดและการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังทำงานด้านการอนุรักษ์ในมิติอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปกป้องและพิทักษ์ชีวิตของสัตว์ป่าสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ให้คงอยู่สืบไป