ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF มอบเงินสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)

Postdate : 18/04/2024

      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม หรือ การดำเนินงานอื่นๆ เพื่อการดูแลสัตว์ป่าของกลาง สัตว์ป่วย และสัตว์พิการ ภายในศูนย์ฯ โดยทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งบประมาณการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และช่วยให้สัตว์ป่าเหล่านี้ได้มีบ้านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืนต่อไป