ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF ร่วมกับบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Coral Reef Restoration”

Postdate : 05/07/2023

      ความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังตกอยู่ในอันตรายและต้องการการปกป้องและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ นำโดยคุณธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการมูลนิธิ ร่วมกับบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “Coral Reef Restoration” ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูปะการังที่กำลังถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

      กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบประสบการณ์การปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ผ่านการร่วมฟังบรรยายภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติบรรยายจากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์