ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF ร่วมจัดบูธกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2567

Postdate : 07/03/2024

      วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันพืชป่าและสัตว์ป่าโลก ซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญาไซเตส เมื่อปี 2516 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ วันที่ 3 มีนาคมเป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nations World Wildlife Day)”

      ในปีนี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า  ในงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation: เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน”

      ภายในงานมีผู้สนใจร่วมเล่นเกมส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือทายชื่อสัตว์ป่าจากภาพที่ถ่ายโดยกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ พร้อมรับของที่ระลึกอย่างกระดาษโน้ตและแสตมป์ชุด “ผจญภัยอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน” ซึ่งภาพปกคลุมด้านในมาจากผลงานชนะเลิศการประกวดภาพวาดของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

      โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและพืชป่าต่อระบบนิเวศ  และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ