คำถามที่พบบ่อย

1. มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF FOUNDATION) คือ…. 

คำตอบ … มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเหตุผล รวมถึงองค์ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF International) และต่อขยายงานอนุรักษ์สู่พื้นที่ประเทศไทย ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจืด

2. สามารถบริจาคเงินให้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟด้วยวิธีใดบ้าง 

คำตอบ: บุคคลทั่วไปสามารถบริจาคเงินผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ โดยโอนเงินผ่านบัญชี และตัดบัตรเครดิต ทั้งแบบรายครั้ง หรือ รายเดือน 

3. ช่องทางการสนับสนุนมีช่องทางใดบ้าง 

คำตอบ:

1.เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม โดยจะตั้งบูทตามห้างสรรพสินค้า และพื้นที่สาธารณะ 

2.บริจาคโดยตรงผ่านทางออนไลน์

4. การบริจาคให้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

คำตอบ: การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการให้ในแต่ละปี 

5. หากบริจาคแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาคได้หรือไม่ 

คำตอบ: ผู้บริจาคสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการผู้บริจาคโทร  02-056-0000 ได้ในวันและเวลาทำการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.