ข่าวสารและกิจกรรม

รายงานสรุปกิจกรรมการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน ปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

Postdate : 03/03/2022

      ในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน โดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย จากข้อมูลงานวิจัยระยะยาวในการศึกษาวิจัยเสือโคร่งและสัตว์กีบในพื้นที่ พบว่าจำนวนประชากรสัตว์กีบในผืนป่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยเฉพาะสัตว์กีบขนาดใหญ่ ได้แก่ กระทิง และกวางป่า ซึ่งเป็นเหยื่อที่สำคัญของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิดรวมถึงเสือโคร่ง ทั้งนี้การที่สัตว์ผู้ล่าจะสามารถฟื้นฟูหรือเพิ่มประชากรได้ จำเป็นต้องมีสัตว์ที่เป็นเหยื่อจำนวนที่เพียงพอ ดังนั้นการปรับปรุงพื้นที่อาศัยและพื้นที่หากินของสัตว์กีบ อันได้แก่ การปรับพื้นที่ทุ่งหญ้า และการสร้างโป่งเทียม เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นให้กับสัตว์ในกลุ่มนี้

      นักวิจัยจาก WWF ประเทศไทย ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวางแผนดำเนินโครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งได้ปล่อยกวางป่าจำนวนทั้งสิ้น 32 ตัว และติดปลอกคอสัญญาณวิทยุระบบ VHF จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว เพื่อติดตามอัตราการรอดชีวิต และการใช้พื้นที่อาศัยหลังการปล่อย โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปประเมินและขยายผลการดำเนินงานในปีถัดไป

      นอกจากนี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ยังได้ร่วมสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามในพื้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อาทิเช่น GPS กล้องถ่ายภาพดิจิตอล แบตเตอรี่ กระเป๋ากันน้ำ เป็นต้น เพื่อช่วยจัดการงานป้องกันผืนป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      ทั้งนี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ยังได้มีร่วมสนับสนุนการสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยในปีที่ผ่านมา ทางโครงการ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแปลงสี่ และตลาดม้งคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และเห็นถึงคุณค่าของการดำรงอยู่ของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งในผืนป่ามากยิ่งขึ้น