ข่าวสารและกิจกรรม

Bangkok-Chicago Christian International School มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ WWF จำนวน 5,420 บาท

Postdate : 20/06/2023

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทาง Bangkok-Chicago Christian International School ได้มอบเงินสนับสนุนจากการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 5,420 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้แทนครูและนักเรียนจาก Bangkok-Chicago Christian International School ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และ WWF ประเทศไทย รวมไปถึงกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีคุณ ธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการ และคณะผู้แทนมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ