ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF บริจาคเครื่องใช้สำนักงานแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

Postdate : 10/03/2020

       วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 25 เครื่อง คอมพิวเตอร์แม๊คบุค จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ทั่วไป จำนวน 4 เครื่อง จอภาพ เครื่องสแกนเอกสาร และ เครื่องพิมพ์ อีกจำนวนหนึ่ง แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

       ทั้งนี้ อุปกรณ์สำนักงานดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี โดยทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะนำไปรีไซเคิล เพื่อแปลงเป็นเงินบริจาคใช้ในการจัดกิจกรรมของคนพิการต่อไป