ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ปกครอง คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

Postdate : 13/11/2020

       คุณ รสริน สัปปพันธ์ และ ดญ. เจลิน ตระกูลงาม ในนามตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์  จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563