ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของนายบุญชู โตเต็ม เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผู้เสียชีวิตกรณีถูกช้างป่าทำร้าย

Postdate : 19/02/2021

      นายนเรศ เสือทุเรียน ผู้จัดการโครงการอนุรักษ์ WWF ประเทศไทยประจำพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในนามผู้แทนมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) มอบเงินเยียวยาแก่นางประทุม โตเต็มภรรยาของ นายบุญชู โตเต็ม  เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ชุดเฝ้าระวังช้างป่า ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่จนถึงแก่ชีวิต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

      เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายบุญชู โตเต็ม และทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และมีการเฝ้าติดตามอาการจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ชุดเจ้าหน้าที่ได้รับการรายงานว่าช้างป่าที่บาดเจ็บนั้นเข้าจู่โจม เจ้าหน้าที่จึงต้องพากันหลบหนี พลัดหลงกันในป่าเนื่องจากบริเวณที่ปฏิบัติงานมีความรกทึบ มีวัชพืชขึ้นสูง ทำให้มองภูมิทัศน์ภายในป่าได้ไม่ชัดมากนัก หลังวิ่งมารวมกันที่จุดนัดหมายพบว่ามีเจ้าหน้าที่สูญหายจำนวน 1 คน คือนายบุญชู โตเต็ม อายุ 58 ปี เมื่อทำการติตามค้นหา พบว่าได้ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต

      เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของนายบุญชู โตเต็ม และเชิดชูให้กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอนุรักษ์เสมอมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟจึงเห็นสมควรมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวเพื่อนำไปใช้ยามจำเป็นต่อไป