ข่าวสารและกิจกรรม

Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่มูลนิธิ WWF

Postdate : 06/07/2022

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ นําโดย ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director, Sea (Thailand) มอบเงินให้แก่ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการ “FLR349” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ WWF ประเทศไทย โดยมี นายยิ่งยง วิทยานานันท์ (Partnerships & Operation Director) เป็นผู้รับมอบ

    โครงการ “FLR349” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนในรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูป่าไม้ แต่ยังสนับสนุนคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

    ส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมาจากโครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” ในกิจกรรมปลูกต้นอิ่มใจ ในเกม Shopee Farm เพื่อมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยกระดับการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ 1 Shopee Coin เพื่อปลูกต้นอิ่มใจ ทุกต้นที่ปลูกจนสําเร็จ Sea (ประเทศไทย) และ Shopee (ประเทศไทย) ได้นำเงินสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ “FLR349” ต่อไป