NEWS/メディア掲載一覧

Event

มูลนิธิ WWF ร่วมจัดบูธกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 2567

      วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันพืชป่าและสัตว์ป่าโลก ซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญาไซเตส เมื่อปี 2516 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ วันที่ 3 มีนาคมเป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nations World Wildlife Day)”       ในปีนี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า  ในงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation: เชื่อมโยงโลกกว้าง […]

อ่านต่อ

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับ “กิจกรรมปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ”

            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย ดำเนินการโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนบนอย่างต่อเนื่อง หลังจากเล็งเห็นวิกฤตการณ์การถูกคุกคามของสัตว์กีบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ กวางป่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้และห่วงโซ่อาหาร ปัจจุบันกวางป่าถูกจัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN             เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติคลองลาน ร่วมกับ สถานีเพาะเลี้ยงสัต์ป่าเขาค้อ และ WWF ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิ WWF ได้ดำเนินการกิจกรรมปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัว เป็นเพศผู้ 9 ตัวและเพศเมีย 5 ตัว ที่แปลงปรับปรุงทุ่งหญ้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในป่าคลองลาน ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF ร่วมกับบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Coral Reef Restoration”

      ความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังตกอยู่ในอันตรายและต้องการการปกป้องและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ นำโดยคุณธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการมูลนิธิ ร่วมกับบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “Coral Reef Restoration” ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูปะการังที่กำลังถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง       กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบประสบการณ์การปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ผ่านการร่วมฟังบรรยายภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติบรรยายจากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

อ่านต่อ

กิจกรรม “ค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” จ. พระนครศรีอยุธยา

      เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกจุฬา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนจาก 6 โรงเรียนเครือข่ายที่ตั้งอยู่ตลอดคลองขนมจีนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ อันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งกำเนิดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน       ภายในค่ายการเรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในเชิงกายภาพ ชีวภาพ และเคมี การทำความรู้จักพันธุ์พืช ปลา และนกท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ รวมไปถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติที่หาได้จากคลองขนมจีนมารังสรรค์เมนูอาหารที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นขนมไทยโบราณอย่าง ข้าวต้มลูกโยน ซึ่งใช้ประโยชน์จากใบลำเจียกแทนการห่อด้วยใบตองเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่น้ำท่วมเป็นประจำ จึงเกิดการประยุกต์ใช้ใบลำเจียกซึ่งหาได้จากริมคลอง นอกจากนี้ก็ยังมี ขนมสายบัว ขนมดอกโสน ยำแพงพวยปลาย่าง แกงเทโพ เป็นต้น       โดยเป้าหมายสูงสุดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศคลองขนมจีนให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ และกลับมาเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่คนรุ่นใหม่จะสามารถสืบต่อความงดงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

รายงานสรุปกิจกรรมการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน ปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

      ในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน โดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย จากข้อมูลงานวิจัยระยะยาวในการศึกษาวิจัยเสือโคร่งและสัตว์กีบในพื้นที่ พบว่าจำนวนประชากรสัตว์กีบในผืนป่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยเฉพาะสัตว์กีบขนาดใหญ่ ได้แก่ กระทิง และกวางป่า ซึ่งเป็นเหยื่อที่สำคัญของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิดรวมถึงเสือโคร่ง ทั้งนี้การที่สัตว์ผู้ล่าจะสามารถฟื้นฟูหรือเพิ่มประชากรได้ จำเป็นต้องมีสัตว์ที่เป็นเหยื่อจำนวนที่เพียงพอ ดังนั้นการปรับปรุงพื้นที่อาศัยและพื้นที่หากินของสัตว์กีบ อันได้แก่ การปรับพื้นที่ทุ่งหญ้า และการสร้างโป่งเทียม เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นให้กับสัตว์ในกลุ่มนี้       นักวิจัยจาก WWF ประเทศไทย ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – คลองลาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวางแผนดำเนินโครงการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งได้ปล่อยกวางป่าจำนวนทั้งสิ้น 32 ตัว และติดปลอกคอสัญญาณวิทยุระบบ VHF จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว เพื่อติดตามอัตราการรอดชีวิต และการใช้พื้นที่อาศัยหลังการปล่อย โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปประเมินและขยายผลการดำเนินงานในปีถัดไป       นอกจากนี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ยังได้ร่วมสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามในพื้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF และตัวแทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด เข้าร่วมงานกิจกรรมวันช้างไทย

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ ผู้แทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทั้ง พันธมิตร และแขกในวันนั้นยังร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ อาทิ การทำโป่งเทียมแร่ธาตุอาหาร และการปรับปรุงกระทะน้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์อื่นๆ อีกด้วย       ในโอกาสนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้สนับสนุนดาต้าแพ็คเกจสำหรับศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า รวมมูลค่า  5,400,000 บาท  และมอบ เงินบริจาคจากกลุ่มลูกค้าทรู ซึ่งเป็นการระดมทุนบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท การบริจาคผ่านเอสเอ็มเอส ตลอดจนการบริจาคผ่านธนาคาร โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 454,108.62 บาท ผ่าน ภายใต้ชื่อโครงการ “Eco […]

อ่านต่อ

Photo Mission ภารกิจสนิทกับธรรมชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 “ไม่เกี่ยวกับการอยู่บ้าน ไม่เกี่ยวกับการล็อคดาวน์ ไม่เกี่ยวกับโควิด แต่เกี่ยวกับความ “สนิท” กับธรรมชาติ ยิ่งสนิท  เรายิ่งต้องใส่ใจ…” มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมกับรายการ Full Frame ช่างภาพสุดขั้ว ขอเชิญถ่ายภาพและร่วมสนุกในกิจกรรม “Photo Mission ภารกิจสนิทกับธรรมชาติ”  อ่านรายละเอียดการกิจกรรมได้ที่นี่ https://bit.ly/39Se8H4 เริ่มโพสต์รูปได้วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 น. และประกาศผลวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ทางเพจ WWF Thailand  ต้องเป็นภาพใหม่ที่ถ่ายสำหรับร่วมสนุกในกิจกรรมนี้เท่านั้น ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก WWF Thailand มีของขวัญ Rare Items เพื่อเป็นการขอบคุณดังนี้ 1. เสื้อโปโลสีขาว ปักลายแพนด้าน่ารัก 15 ตัว 2. […]

อ่านต่อ

カテゴリー