NEWS/メディア掲載一覧

News

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทางโครงการอนุรักษ์สัตวป่ากุยบุรีได้สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มอบเปลมุ้ง จำนวน 50 หลัง ผ้าคลุมเต็นท์กันฝน จำนวน 50 ผืน และไฟฉายอีกจำนวน 30 อัน เพื่อส่งเสริมงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ

อ่านต่อ

Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่มูลนิธิ WWF

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ นําโดย ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director, Sea (Thailand) มอบเงินให้แก่ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการ “FLR349” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ WWF ประเทศไทย โดยมี นายยิ่งยง วิทยานานันท์ (Partnerships & Operation Director) เป็นผู้รับมอบ     โครงการ “FLR349” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนในรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูป่าไม้ แต่ยังสนับสนุนคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน     ส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมาจากโครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” ในกิจกรรมปลูกต้นอิ่มใจ ในเกม Shopee Farm เพื่อมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยกระดับการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนเสบียงอาหารสำหรับการลาดตระเวนใน 3 พื้นที่อนุรักษ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

      มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟสนับสนุนเสบียงอาหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยเสบียงอาหารดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการลาดตระเวนในพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อชุดเสบียงอาหารที่นำไปมอบให้ทั้ง 3 พื้นที่อนุรักษ์ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท       เสบียงดังกล่าวได้มอบให้กับชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพจำนวน 33 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวนกว่า 209 นาย เพื่อการปฏิบัติงานป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) บริจาคเงิน 10,000 บาท

      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานใน “โครงการอนุรักษ์ป่ากุยบุรี” จำนวน 10,000 บาท ให้กับ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อุทยานแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

       องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก (31 กรกฎาคม 2564)        ซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วยชุดวิทยุสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่ ชุดกรองน้ำดื่ม กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์จีพีเอสสำหรับติดตามตำแหน่ง เปลสนาม ฟลายชีท กระเป๋ากันน้ำ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ รวมมูลค่าประมาณ 630,000 บาท

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF เชิญ คุณบิ๊กเอม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ร่วมโครงการเพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy 2564

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และผู้บริหารของมูลนิธิฯ ต้อนรับ คุณบิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม นักแสดงและพิธีกรรายการ จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ร่วมโครงการ เพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy โดยโครงการนี้จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในธรรมชาติ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารงานและโครงการด้านอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมไปกับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ       ทั้งนี้ ตลอดปี 2564 คุณบิ๊กเอ็มจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกับ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ WWF ประเทศไทยปักหลักทำงานวิจัยและทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และภารกิจอนุรักษ์วิจัยและฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน       “ผมมีความสนใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และหวังว่าจะเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยบอกต่อเรื่องราวดีๆ จากธรรมชาติสู่สาธารณชนได้” คุณบิ๊กเอ็ม กล่าว […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3

       มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ สร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และธรรมชาติ       นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือในการทำงานจากครอบครัวสเป็นเซอร์ รวมถึงกลุ่มเพื่อนสนิท และองค์กรเอกชนที่มีความสนใจในประเด็นงานอนุรักษ์ อาทิ การอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ การขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในเรื่องการอยู่ในพื้นที่ร่วมกับสัตว์ป่า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจนงานอนุรักษ์ธรรมชาติในมิติอื่นๆ ภายใต้การทำงานของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-ประเทศไทย)       “คุณเจย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมดีๆ และโลกที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง สะท้อนได้จากงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่คุณเจย์มีความชำนาญ และไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา คุณเจย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการระดมทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมงานอนุรักษ์ อาทิ การระดมทุนเพื่อจัดซื้อปลอกคอช้าง สำหรับงานวิจัยพฤติกรรมช้างป่าในพื้นที่ป่าตะวันออกของประเทศไทย การระดมทุนจากกิจกรรมมื้ออาหารการกุศล เพื่องานวิจัยของดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้แทนแบรนด์ในกิจกรรมของเราตลอดมา” ประธานมูลนิธิฯ กล่าว       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเดินทางบนถนนสายอนุรักษ์ร่วมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของนายบุญชู โตเต็ม เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผู้เสียชีวิตกรณีถูกช้างป่าทำร้าย

      นายนเรศ เสือทุเรียน ผู้จัดการโครงการอนุรักษ์ WWF ประเทศไทยประจำพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในนามผู้แทนมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) มอบเงินเยียวยาแก่นางประทุม โตเต็มภรรยาของ นายบุญชู โตเต็ม  เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ชุดเฝ้าระวังช้างป่า ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่จนถึงแก่ชีวิต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)       เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายบุญชู โตเต็ม และทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และมีการเฝ้าติดตามอาการจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ชุดเจ้าหน้าที่ได้รับการรายงานว่าช้างป่าที่บาดเจ็บนั้นเข้าจู่โจม เจ้าหน้าที่จึงต้องพากันหลบหนี พลัดหลงกันในป่าเนื่องจากบริเวณที่ปฏิบัติงานมีความรกทึบ มีวัชพืชขึ้นสูง ทำให้มองภูมิทัศน์ภายในป่าได้ไม่ชัดมากนัก หลังวิ่งมารวมกันที่จุดนัดหมายพบว่ามีเจ้าหน้าที่สูญหายจำนวน 1 คน คือนายบุญชู โตเต็ม อายุ 58 ปี เมื่อทำการติตามค้นหา พบว่าได้ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต       เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของนายบุญชู โตเต็ม และเชิดชูให้กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอนุรักษ์เสมอมา มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟจึงเห็นสมควรมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวเพื่อนำไปใช้ยามจำเป็นต่อไป

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรุงเทพฯ

      คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และองค์กรอนุรักษ์ อาทิ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและจัดสร้างห้อง Smart Patrol ณ กรมอุทยานแห่งชาติ       ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Monitoring Center) จะเป็นศูนย์การอบรม และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อทำให้ระบบการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่ โดยใช้การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวางแผนลาดตระเวน การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุดลาดตระเวนเก็บข้อมูลจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เช่น การเก็บร่องรอยการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำไม้ การล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และปัจจัยทางระบบนิเวศต่างๆ มาผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อหยุดยั้ง ป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งช่วยให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อนุรักษ์ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลใช้กำหนดนโยบาย วางแผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        นอกจากนั้น ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จะมีบทบาทหน้าที่พัฒนามาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ […]

อ่านต่อ

ผู้ปกครอง คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

       คุณ รสริน สัปปพันธ์ และ ดญ. เจลิน ตระกูลงาม ในนามตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และ บุคลากร โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์  จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

อ่านต่อ

カテゴリー