NEWS/メディア掲載一覧

News

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทาง บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ

อ่านต่อ

ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BACQ มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ WWF จำนวน 50,000 บาท

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BACQ (แบค-คิว) ประกอบไปด้วย คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ คุณชญาดา นราธัศจรรย์ และคุณพรฤดี เติมไทยมงคล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสเปรย์น้ำ อิเล็กโทรไลต์ BACQ คอลเล็กชันพิเศษ “TIGER FAMILY” ซึ่งได้รับเกียรติออกแบบลายโดยคุณปรียศรี พรหมจินดา หรือ NAAMNOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ โดยมีคุณ ธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการมูลนิธิ  และคุณพีรพรรณ ใบกว้าง ผู้จัดการบริหารงานองค์กรสัมพันธ์เป็นผู้รับมอบ       มูลนิธิฯ ขอขอบคุณแบรนด์ BACQ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

Bangkok-Chicago Christian International School มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ WWF จำนวน 5,420 บาท

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทาง Bangkok-Chicago Christian International School ได้มอบเงินสนับสนุนจากการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 5,420 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้แทนครูและนักเรียนจาก Bangkok-Chicago Christian International School ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และ WWF ประเทศไทย รวมไปถึงกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีคุณ ธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการ และคณะผู้แทนมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทางโครงการอนุรักษ์สัตวป่ากุยบุรีได้สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มอบเปลมุ้ง จำนวน 50 หลัง ผ้าคลุมเต็นท์กันฝน จำนวน 50 ผืน และไฟฉายอีกจำนวน 30 อัน เพื่อส่งเสริมงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ

อ่านต่อ

Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่มูลนิธิ WWF

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ นําโดย ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director, Sea (Thailand) มอบเงินให้แก่ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการ “FLR349” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ WWF ประเทศไทย โดยมี นายยิ่งยง วิทยานานันท์ (Partnerships & Operation Director) เป็นผู้รับมอบ     โครงการ “FLR349” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนในรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูป่าไม้ แต่ยังสนับสนุนคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน     ส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมาจากโครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” ในกิจกรรมปลูกต้นอิ่มใจ ในเกม Shopee Farm เพื่อมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยกระดับการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนเสบียงอาหารสำหรับการลาดตระเวนใน 3 พื้นที่อนุรักษ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

      มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟสนับสนุนเสบียงอาหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยเสบียงอาหารดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการลาดตระเวนในพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อชุดเสบียงอาหารที่นำไปมอบให้ทั้ง 3 พื้นที่อนุรักษ์ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท       เสบียงดังกล่าวได้มอบให้กับชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพจำนวน 33 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวนกว่า 209 นาย เพื่อการปฏิบัติงานป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานใน “โครงการอนุรักษ์ป่ากุยบุรี” จำนวน 10,000 บาท ให้กับ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อุทยานแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

       องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก (31 กรกฎาคม 2564)        ซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วยชุดวิทยุสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่ ชุดกรองน้ำดื่ม กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์จีพีเอสสำหรับติดตามตำแหน่ง เปลสนาม ฟลายชีท กระเป๋ากันน้ำ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ รวมมูลค่าประมาณ 630,000 บาท

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF เชิญ คุณบิ๊กเอม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม ร่วมโครงการเพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy 2564

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และผู้บริหารของมูลนิธิฯ ต้อนรับ คุณบิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม นักแสดงและพิธีกรรายการ จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ร่วมโครงการ เพื่อนแพนด้า หรือ Panda Best Buddy โดยโครงการนี้จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในธรรมชาติ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารงานและโครงการด้านอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมไปกับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ       ทั้งนี้ ตลอดปี 2564 คุณบิ๊กเอ็มจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกับ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ WWF ประเทศไทยปักหลักทำงานวิจัยและทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และภารกิจอนุรักษ์วิจัยและฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน       “ผมมีความสนใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และหวังว่าจะเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยบอกต่อเรื่องราวดีๆ จากธรรมชาติสู่สาธารณชนได้” คุณบิ๊กเอ็ม กล่าว […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3

       มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เชิญคุณ เจย์ สเป็นเซอร์ เป็นผู้แทนแบรนด์ (Brand Ambassador) อย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ สร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และธรรมชาติ       นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือในการทำงานจากครอบครัวสเป็นเซอร์ รวมถึงกลุ่มเพื่อนสนิท และองค์กรเอกชนที่มีความสนใจในประเด็นงานอนุรักษ์ อาทิ การอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ การขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในเรื่องการอยู่ในพื้นที่ร่วมกับสัตว์ป่า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจนงานอนุรักษ์ธรรมชาติในมิติอื่นๆ ภายใต้การทำงานของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-ประเทศไทย)       “คุณเจย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมดีๆ และโลกที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง สะท้อนได้จากงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่คุณเจย์มีความชำนาญ และไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา คุณเจย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการระดมทุนเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมงานอนุรักษ์ อาทิ การระดมทุนเพื่อจัดซื้อปลอกคอช้าง สำหรับงานวิจัยพฤติกรรมช้างป่าในพื้นที่ป่าตะวันออกของประเทศไทย การระดมทุนจากกิจกรรมมื้ออาหารการกุศล เพื่องานวิจัยของดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นผู้แทนแบรนด์ในกิจกรรมของเราตลอดมา” ประธานมูลนิธิฯ กล่าว       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเดินทางบนถนนสายอนุรักษ์ร่วมกับดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ประเทศไทย […]

อ่านต่อ

カテゴリー