NEWS/メディア掲載一覧

News

มูลนิธิ WWF มอบเงินสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)

      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม หรือ การดำเนินงานอื่นๆ เพื่อการดูแลสัตว์ป่าของกลาง สัตว์ป่วย และสัตว์พิการ ภายในศูนย์ฯ โดยทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งบประมาณการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และช่วยให้สัตว์ป่าเหล่านี้ได้มีบ้านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Center)

      นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Center) ร่วมด้วยนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 น. ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร       “เนื่องจากระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็นระบบที่มีหลักการจัดการงานลาดตระเวนบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างเป็นระบบ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ จึงได้จัดทำ ‘โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ’ เพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 นาย จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2567 ให้มีทักษะ กลยุทธ์ และเทคนิคในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทาง บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ

อ่านต่อ

ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BACQ มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ WWF จำนวน 50,000 บาท

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ BACQ (แบค-คิว) ประกอบไปด้วย คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ คุณชญาดา นราธัศจรรย์ และคุณพรฤดี เติมไทยมงคล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสเปรย์น้ำ อิเล็กโทรไลต์ BACQ คอลเล็กชันพิเศษ “TIGER FAMILY” ซึ่งได้รับเกียรติออกแบบลายโดยคุณปรียศรี พรหมจินดา หรือ NAAMNOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ โดยมีคุณ ธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการมูลนิธิ  และคุณพีรพรรณ ใบกว้าง ผู้จัดการบริหารงานองค์กรสัมพันธ์เป็นผู้รับมอบ       มูลนิธิฯ ขอขอบคุณแบรนด์ BACQ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

Bangkok-Chicago Christian International School มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ WWF จำนวน 5,420 บาท

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทาง Bangkok-Chicago Christian International School ได้มอบเงินสนับสนุนจากการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 5,420 บาท ให้กับมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้แทนครูและนักเรียนจาก Bangkok-Chicago Christian International School ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และ WWF ประเทศไทย รวมไปถึงกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีคุณ ธาริกา วงศ์สินศิริกุล ผู้จัดการ และคณะผู้แทนมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทางโครงการอนุรักษ์สัตวป่ากุยบุรีได้สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มอบเปลมุ้ง จำนวน 50 หลัง ผ้าคลุมเต็นท์กันฝน จำนวน 50 ผืน และไฟฉายอีกจำนวน 30 อัน เพื่อส่งเสริมงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าในพื้นที่โดยรอบอุทยานฯ

อ่านต่อ

Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่มูลนิธิ WWF

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 Sea (ประเทศไทย) ร่วมด้วย Shopee (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ นําโดย ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director, Sea (Thailand) มอบเงินให้แก่ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ (WWF Foundation) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการ “FLR349” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ WWF ประเทศไทย โดยมี นายยิ่งยง วิทยานานันท์ (Partnerships & Operation Director) เป็นผู้รับมอบ     โครงการ “FLR349” เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนในรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูป่าไม้ แต่ยังสนับสนุนคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน     ส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมาจากโครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” ในกิจกรรมปลูกต้นอิ่มใจ ในเกม Shopee Farm เพื่อมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยกระดับการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ […]

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนเสบียงอาหารสำหรับการลาดตระเวนใน 3 พื้นที่อนุรักษ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

      มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟสนับสนุนเสบียงอาหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานในโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โดยเสบียงอาหารดังกล่าวประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการลาดตระเวนในพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อชุดเสบียงอาหารที่นำไปมอบให้ทั้ง 3 พื้นที่อนุรักษ์ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท       เสบียงดังกล่าวได้มอบให้กับชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพจำนวน 33 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวนกว่า 209 นาย เพื่อการปฏิบัติงานป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชุดปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

      บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานใน “โครงการอนุรักษ์ป่ากุยบุรี” จำนวน 10,000 บาท ให้กับ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อ่านต่อ

มูลนิธิ WWF สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อุทยานแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

       องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าสำหรับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก (31 กรกฎาคม 2564)        ซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วยชุดวิทยุสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่ ชุดกรองน้ำดื่ม กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์จีพีเอสสำหรับติดตามตำแหน่ง เปลสนาม ฟลายชีท กระเป๋ากันน้ำ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ รวมมูลค่าประมาณ 630,000 บาท

อ่านต่อ

カテゴリー